Kullanım Kılavuzları

Elmas Tel Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

  • Elmas tel, her 1 metresine 30 adet boncuk gelecek şekilde dizilmelidir.
  • Elmas tel, dizilirken her 3 elmastan sonra bir sıkma koyulmalıdır.
  • Elmas tel dizilirken, yaylar elmas boncuklara tam baskı yapacak şekilde iyi sıkılmalı, kesinlikle gevşek bırakılmamalıdır. Aksi takdirde tek taraflı aşınma meydana gelebilmektedir.
  • Elmas tel çalıştırılmadan önce bağlantı elemanlarının zıt yönünde her 1 metre için bir kere kurulmalıdır. Tel yanlış yönünde kurulursa bağlantı elemanlarında çözülme ve boncuklarda tek taraflı aşınma meydana gelir. Eğer tel yetersiz kurulursa, kendi etrafında yeterince dönemeyeceğinden düzensiz aşınacak ve verimli bir kesim elde edilemeyecektir.
  • Elmas tel çalıştırılırken, su debisi yeterli olmalıdır. Çıkan suyun renginden yeterli olup olmadığı anlaşılabilir. Eğer verilen su berrak çıkıyorsa fazla kullanıldığı; kuru mermer tozu ve parçacıkları çıkıyorsa suyun yetersiz verildiği anlaşılır. Verilen su miktarı yetersiz olursa boncuklarda yanma ve aşırı aşınma; eğer su fazla olursa da su yastığı neticesinde kesim hızında düşme meydana gelmektedir. Bu durum, gereksiz enerji tüketimi ve zaman kaybına yol açmaktadır.
  • Bunlar dışında, elmas tel kesme yöntemi mermercilik dışında farlı alanlarda da rahatlıkla kullanılmaktadır. En yaygın uygulaması inşaat sektöründedir. Eski binaların, tren yolu köprülerinin, eski beton bacaların, baraj bentlerinin imhasında elmas tel kesme yöntemi başarı ile uygulanmaktadır.
  • Elmas tel, makinaya ilk hızını verirken dahi olsa çapraz koşulmamalıdır. Aksi taktirde ilk açılma sırasında görünen elmas taneleri terse döndüğü için düşecek ve elmas teli tekrar açtırmak için zaman kaybı yaratacaktır.